Catalan Danish Dutch English French Italian Russian Spanish

 

Comptem amb més de 20 anys d'experiència assessorant empreses en els àmbits comptable i fiscal, des de 1989 com a professionals independents, i des de 1994 sota la forma de societat de responsabilitat limitada.

Actualment comptem amb un gran èquip de professionals que ens permeten oferir un servei integral en tots els àmbits que la seva empresa necessita

 

OFERTA DE SERVEIS PROFESSIONALS

La quantitat i la complexitat de la normativa legal que incideix en l’àmbit de l’empresa, a més de les modificacions que constantment es produeixen, crea als seus administradors una problemàtica afegida que dificulta els esforços en l’obtenció dels seus objectius empresarials.

Aquest fet fa necessari, cada cop més, el recolzament de professionals externs que, amb col·laboració amb la Direcció i l’staff executiu de l’empresa, assessorin i facilitin el compliment de les seves obligacions, a la vegada que contribueixin a la transparència i rentabilitat en la gestió dels seus negocis.

Conscients d’aquesta necessitat, oferim als nostres clients un servei d’assessorament i de gestió empresarial, format per professionals altament qualificats, que informen puntualment de les novetats legislatives que es produeixen i que estan a disposició de gestionar i resoldre quantes qüestions de tipus fiscal, laboral, comptable, mercantil o jurídic siguin plantejades per Vostès, tant a nivell d’empresa com personal.

Pel desenvolupament de la nostra feina, disposem de personal especialitzat en cada una de les àrees abans citades, que proporcionen un alt nivell de qualitat i eficàcia en els nostres serveis, el contingut dels quals poden consultar a la part superior "Serveis".

 

 
Estem Col·legiats a: